çimdik

çimdik
is. İki barmağın ucu ilə birinin ətini tutaraq sıxma; burub çimdikləmə. <Uşaq> evə getməyə cürət etmədi, atasının yumruğundan və anasının çimdiyindən qorxdu. Ç.. Çimdik götürmək (almaq) – çimdikləmək. Molla heç bir söz deməyib, Teymura yaxınlaşır. Onun böyründən möhkəm bir çimdik götürür. «M. N. lətif». Bir çimdik – iki və ya üç barmaqla götürülə bilən miqdar; azacıq. <Tələbə> yumurta boyda bir qırmızı pomidoru yarı bölüb, üstünə bir çimdik duz səpdi. Qant.. <Ana:> Srağagün də aləmi gəzdim, bir çimdik çay tapa bilmədim. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • çimdik — is., ği 1) Çimdikleme işi 2) sf. Başparmakla işaret parmağının ucu arasına alınan miktarda olan 3) mec. Gönül kıracak söz Her röportajı, bir yeni muziplik, bir yeni çimdik içerirdi. H. Taner 4) hlk. Tatar böreği Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çimdik atmak (veya basmak) — çimdiklemek Kalçasına bir çimdik basayım da çığlığı buradan işitiniz. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cimdik — karha, şikenc, cimdiklemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fıklatmak — çimdik atmak …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • çimdikləmək — f. İki barmağın ucu ilə birinin ətini tutub sıxmaq, incitmək, çimdik götürmək, çimdik almaq. <Güləndam:> Ay mürtəd oğlu mürtəd, adamı da elə çimdiklərlərmi? N. V.. Telli arvad birdən yaxınlaşıb, Pərşanın qolundan çimdiklədi. . M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çimdiklenmek — nsz Çimdik atılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çitmik — is., ği, hlk. 1) Üzüm salkımının küçük dalı 2) sf. Çimdik Bir çitmik biber …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bırmac — (İmişli) çimdik ◊ Bırmac götürmək (İmişli) – çimdikləmək, buraraq çimdikləmək. – Sənnən bi bırmac götürərəm canun çıxar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • burma — I (Şəmkir) çimdik. – Burmaların yeri qolumda qalıf II (Ucar) açar III (Meğri) burulub hazırlanmış ot topası. – Bizim burduğumuz burmalar dört kilodan əyax dəyi; – Qatıra otuz, eşşəyə on səkkiz burma yüx’lerəm IV (Bakı) axtalanmış (qoyun) V… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • burmac — is. məh. Çimdik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”